Agrarische Natuurvereniging Santvoorde

Alarm!! Draconische wijziging Plan Duivenvoorde corridor dreigt!!

De Duivenvoordecorridor is het open strandwallenlandschap tussen de bebouwing van Voorschoten en Leidschendam en tussen de Vliet en de spoorlijn Den Haag - Leiden. In de corridor vinden we een landschap van grasland, monumentale boerderijen en bomenlanen rond het opgaande bos van de buitenplaats Duivenvoorde. De strandwallen zijn al bewoond sinds hun ontstaan, na de laatste ijstijd. De corridor herbergt grote cultuurhistorische waarden en grote natuurwaarden. Zo maakt de corridor bijvoorbeeld deel uit van het Kroonjuweel Cultureel Erfgoed tussen Den Haag en Leiden en ook van het grootste Beschermd Dorpsgezicht in Nederland. De Duivenvoordecorridor maakt daarnaast ook deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur (het Nationaal Natuur Netwerk). Het is de enige plek in Zuid-Holland waar het Groene Hart nog in open verbinding met de duinen en de kust staat.
Het rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten willen de Duivenvoordecorridor behouden als open landschap en als buffer tussen de Haagse en de Leidse agglomeratie, om te voorkomen dat die stedelijke gebieden aan elkaar vastgroeien. De bedoeling is het oorspronkelijke landschap in de corridor te herstellen. Daarom zijn enkele tientallen hectares kassen uit de corridor verwijderd. Om de kosten daarvan voor een deel te dekken mocht er beperkte woningbouw in de corridor plaatsvinden. In de loop der jaren bleek beperkte woningbouw niet voldoende geld op te brengen, zodat beide gemeenten samen nu plannen hebben voor honderden woningen midden in de Duivenvoordecorridor. De onderaan genoemde twaalftal organisaties probeert uitvoering van die plannen te voorkomen en alternatieven te ontwikkelen. U kunt helpen door deze petitie te ondertekenen! http://www.ipetitions.com/petition/behoud-en-herstel-van-de-duivenvoordecorridor

 U vraagt daarmee dat:

  • de Duivenvoordecorridor behouden blijft en het oorspronkelijke landschap hersteld wordt;
  • de cultuurwaarden en de natuurwaarden gerespecteerd en versterkt worden;
  • er in de Duivenvoordecorridor zo min mogelijk - en liefst helemaal niet - gebouwd wordt;
  • de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten hun huidige plannen voor de bouw van honderden woningen in de Duivenvoordecorridor dus in heroverweging nemen.


De ANV Santvoorde staat volledig achter deze petitie en heeft die met nog 11 andere instanties opgezet:

 
Van harte aanbevolen door uw bestuur! 

 

DE AANLEG VAN DE RIJNLAND ROUTE zal desastreuze gevolgen hebben voor het rijkste weidevogelgebied in het westen van de provincie Zuid Holland. Lees de zienswijze van Santvoorde, download het en geef het door! Lees ook de visie van Ferdinand von der Assen, lid van Santvoorde!

Pamflet Rijnland Route 
Ferdinand von der Assen 
Klik hier voor de zienswijze van de ANV Santvoorde

 

 

 

 

 

deze website is geactualiseerd op 6 juni 2016